Mobihel > Дефекти
 • Увеличение на растоянието между редовете
 • Увеличение размера на шрифта
 • Намаление размера на шрифта
 • Разпечатване

Причини за дефекти и тяхното предотвратяване при двуслойно и трислойно боядисване


При работа с бояджииски материали понякога се появявят дефекти , които не са поради не качествени материали,а по често от не познаване свойствата на материалите и тяхното не правилно използване,условия на нанасяне и техника на нанасяне. Много важно е умението да се анализират такива дефекти, да се установи причината и , най-важното да се предотвратят.Така вие като потребители и ние като производители ще избегнем ненужни разходи,недоволство и лоша реклама. Пред вас е ръководство,което ще ви помогне в работата.
Ние се постарахме най нагледно да ви покажем дефектите,които се получават най често при нанасяне на бояджийски материали, да обясним причините и най-важното да ви предоставим ръководство за предотвратяването им. Желаем ви успешна работа!

КИТОВАНЕ
НАНАСЯНЕ НА БАЗА ИЛИ БОЯ ВЪРХУ 2К ШПРИЦКИТОВЕ
EФЕКТНИ ПОКРИТИЯ 

Причини за дефекти и тяхното предотвратяване в процеса на китоване

Недобро втвърдяване
Причини:
 • hедостатъчно количество втвърдител,
 • bисоката относителна влажност на въздуха може да бъде причина за лошо втвърдяване, а също залепване (затъпкване) на шкурката,
 • cлягане на материала

Отстраняване на дефекта:
 • шлифоване до ламарина и повторно китоване по инструкцията
Петна на завършващото покритие

 

Причини:
 • излишък на втвърдител в ПЕ кита
 • недостатъчно добро смесване на втвърдителя и кита

Предотвратяване:
 • проверете количеството на втвърдителя
 • старателно размесете

Отстраняване на дефектите:
 • да се шлифова до ламарина и да се повтори китоването по инструкция
Шупли в слоя на кита

 

Причини:
 • неправилно китоване ( наличие на въздух )
 • недостатъчно суха подложка
 • неизолирани полиестерни материали преди боядисването
 • неправилно нанасяне (много дебели слоеве)

Предотвратяване:
 • правилно смесвайте кита (с две шпатули)
 • минете с шпатулата няколко пъти върху едно и също място,за да отстраните въздуха от нанесения кит
 • за получаване на необходимата дебелина трябва да нанесете няколко тънки слоя
 • трябва добре да подсушите предходните материали
 • винаги изолирайте ПЕ материалите преди нанасяне на покритието

Отстраняване на дефектите:
 • да се шлифова до ламарина и да се повтори китоването по инструкция
Следи от шлифоване

 

Причини:
 • шлифоване на кита с много груба шкурка
 • шлифоване на старото покритие с много груба шкурка

Предотвратяване:
 • да се използва шкурка със съответната гранулация по инструкция
 • да се шлифоват дълбоките драскотини с по финна шкурка

Отстраняване на дефектите:
 • да се шлифова до ламарина и да се повтори китоването по инструкция
Връщане отначало

Причини за дефектите и тяхното предотвратяване при нанасянето на шприцкитове

Образуване на мехури

 

Причини:
 • остатаци от вода от шлифоването в недостъпни места (ъгли,лайсни,вдлъбнатини и др.)
 • висока твърдост на водата при шлифоването и миенето
 • замърсен сгъстен въздух
 • неизолирани ПЕ материали
 • много висока отн. влажност на въздуха (при 2К материалите над 80%)
 • образуване на конденз поради температурни колебания

Предотвратяване:
 • преди обработката на повърхността по възможност демонтирайте детайлите
 • старателно да се продухват детайлите със сгъстен въздух
 • остатъците от вода след шлифоване премахнате с кърпа,а не оставяйте водата сама да се изпари
 • сгъстения въздух трябва да бъде сух и чист.
 • поддържайте постоянна температура и влажност, за да избегнете появата на конденз

Отстраняване на дефектите:
 • шлифовайте повърхността до отстраняване на дефекта и нанесете отново по инструкцията
Следи от шлифоване в завършващото покритие
 

 

Причини:
 • шлифоване на шприцкита с много груба шкурка
 • шлифоване на старото покритие с много груба шкурка
 • недостатъчна дебелина на шприцкита
 • нисък вискозитет на завършващото покритие

Предотвратяване:
 • да се използва шкурка със съответната гранулация по инструкция
 • да се шлифоват дълбоките драскотини с по финна шкурка
 • на китованите участъци да се нанесе достатъчно дебел слой шприцкит
 • да се спазва препоръчания вискозитет на завършващото покритие

Отстраняване на дефектите:
 • шлифовайте повърхността до отстраняване на дефекта и нанесете отново по инструкцията
Лоша адхезия към повърхността
 

 

Причини:
 • лошо подготвена повърхност с остатъци от масла, отпечатъци от пръсти, прах и д.р.
 • използване на материали, неподходящи за определения вид ламарина
 • разреждане на материалите с несъответстващи (неоригинални) разредители
   

Предотвратяване:

 • старателно да се почисти повърхността преди боядисването
 • задължително да се контролира съответствието на материалите и вида повърхност
 • да се използват само препоръчаните разредители
   

Отстраняване на дефектите:

 • шлифовайте повърхността до отстраняване на дефекта и нанесете отново по инструкцията
 • правилно изберете 2K шприцкит
Набръчкване
 

 

Причини:
 • не е подсушена повърхността, невтвърдена стара боя
 • много дебело нанесени слоеве стара боя

Предотвратяване:
 • да се спазва препоръчаното време за втвърдяване
 • да се изолират проблемните подложки
 • да се спазват указанията за дебелината на слоевете

Отстраняване на дефектите:

 • шлифовайте повърхността до отстраняване на дефекта и нанесете отново по инструкцията
Връщане отначалo

Причини за дефекти и тяхното предотвратяване при двуслойно и трислойно боядисване

Облаци
 

 

 

Причини:
 • неподходящ бояджийски пистолет (дюза), налягане
 • неизчакване между слоевете
 • недостатъчно разбъркана база преди започване на работа
 • исползване на несъответстващ разредител
 • неподходяща температура на боядисваната повърхност
   
Предотвратяване:
 • да се спазва техническата инструкция за нанасяне
 • старателно да се разбърква базата преди употреба
 • да се използва препоръчания разредител
 • да се осигури подходяща температура (18 - 20˚C) на боядисваната повърхност и в работното помещение

Отстраняване на дефектите:
 • да се шлифова с шкурка до шприцкит и да се повтори боядисването с база отново като се спазва инструкцията
Несъвпадение на цвета

 

Причини:
 • неспазване на препоръчаните условия за нанасяне(дюза, налягане, разстояние между пистолета за боядисване и обекта)
 • неправилна техника на боядисване: много мокро, много сухо, много тънк о
 • повърхността е повредена под въздействието на атмосферните условия или от използване на неподходящи почистващи средства
 • отклонения при серийното боядисване

Предотвратяване:
 • да се спазва техническата инструкция за нанасяне
 • да се боядисва на «преход» (с преливане)
 • да се тонира боята при частично боядисване


Отстраняване на дефектите:

 • да се шлифова с шкурка до шприцкит и да се повтори боядисването с база отново като се спазва инструкцията
Кратери
Причини:
 • остатъци от восък, масла, силикон
 • сгъстен въздух замърсен с масло и конденз
 • използване на силиконови полиращи средства или аерозоли
 • недостатъ чно почистена повърхност преди боядисване

Предотвратяване:

 • преди боядисване повърхността трябва внимателно да се почисти с MOBIHEL А нтисиликоново почистващо средство low VOC или MOBIHEL HIDRO почистващо средство
 • редовно техническо обслужване на филтрите за масло и вода


Отстраняване на дефектите:

 • да се шлифова с шкурка до отстраняване на дефекта и да се боядиса отнов о като се спазва инструкцията.
 • да се шлифова с шкурка до отстраняване на дефекта и да се боядиса отново като се спазва инструкцията
 Стичане

Причини:
 • много нисък вискозитет
 • неправилна технология на нанесяне, недостатъчно изчакване между слоевете и много голяма дебелина на слоевете
 • неподходяща работна температура (много студена боя, подложка или температура в помещението)
 • неподходящ бояджийски пистолет (дюза), налягане
 • исползване на несъответстващ втвърдител и разредител


Предотвратяване:

 • да се спазва техническата инструкция за използване на материалите
 • да се използва препоръчания тип бояджийски пистолет
 • да се използват само препоръчаните втвърдител и разредител
 • боядисваната повърхност и боята трябва да бъдат адаптирани до работна температура 20°С


Отстраняване на дефектите:

В случай на стичане е необходимо местото да се шлифова първо с водна шкурка Р600, после с Р1200 и да се завърши шлифоването с Р2000. Ако стичането не е голямо , шлифоваме с водна шкурка Р1200 и Р2000. Във всички случаи шлифоването на повърхността завършва с полиране.

Помътняване (понижаване на блясъка)

Причини:
 • много дебел слой лак
 • много висока влажност на въздуха
 • набръчкване на подложката
 • дефект във втвърдителя – втвърдителят е реагирал с влагата във въздуха
 • исползване на несъответстващ разредител
 • съдържание на влага в сгъстения въздух
 • неспазване на времето за съхнене


Предотвратяване:

 • да се спазва техническата инструкция за използване на материалите
 • да се затваря добре опаковката с втвърдителя
 • да се осигурява достатъчен поток от свеж въздух по време на съхненето
 • да не се прибързва със сушенето при висока температура
 • да се спазва времето на сушене
 • да се използва препоръчания втвърдител и разредител
   

Отстраняване на дефектите:

 • да се шлифова с шкурка до шприцкит и да се боядиса отново като се спазва инструкцията
 • да се проверява качеството на втвърдителя, който трябва да бъде прозрачен,безцветен,течен,без твърди частици
   
Връщане отначало