Mobihel > Технология на боядисване > Почистване на повърхностите
  • Увеличение на растоянието между редовете
  • Увеличение размера на шрифта
  • Намаление размера на шрифта
  • Разпечатване

ПОЧИСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИТЕ ЗА БОЯДИСВАНЕ

Почистване на повърхностите


Преди нанасянето на боята е необходимо повърхноста старателно да се почисти от различни замърсители, като остатъци от прах, шкурка, соли, излишъци от уплътняващи маси, отпечатъци от пръсти, следи от различни силиконови средства и др.

Изключителни резултати при почистване на различните замърсявания се постига с използуване на MOBIHEL Антисиликоново почистващо средство low VOC или MOBIHEL HYDRO почистващо средство. Почистващото средство се нанася на повърхноста с книжна или чиста текстилна кърпа, която не оставя власинки, и на сухо се забърсва с втора суха и чиста хартиена или текстилна кърпа. Ако след нанасяне на почистващото средство повърхноста не се забърше на сухо, то впоследствие, след нанасяне на MOBIHEL HYDRO База MIX  може да се появят ивици или «облаци».

Повърхноста трябва да бъде абсолютно чиста и суха, неспазването на това правило може да доведе до възникването на многобройни дефекти: образуване на кратери и стичане на боята, а впоследствие също появяване на мехури и напукване на боята. Отстраняването на такива дефеки е много трудно и в повечето случаи се налага, повторно почистване и боядисване на повърхноста.
С MOBIHEL HYDRO почистващо средство се почиства повърхноста преди всеки следващ етап (слой) от боядисването.

Изключение правят китованите повърхности, които препоръчваме да не се почистват с MOBIHEL HYDRO почистващо средство за да се избегне проникването на влага в кита, която в последствие предизвиква образуване на мехурчета в слоя шприцкит , а често и в окончателното покритие.
При двуслойно боядисване преди нанасянето на MOBIHEL 2K HS 2:1 безцветен лак low VOC е необходимо само старателно да се забърше слоя MOBIHEL HYDRO База MIX с восъчна кърпа.