Mobihel > Юридическа информация
  • Увеличение на растоянието между редовете
  • Увеличение размера на шрифта
  • Намаление размера на шрифта
  • Разпечатване

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


В сайта е представена обща информация за «HELIOS Domžale» АД и предприятията от неговата група, за тяхната дейност и продукти.

Преди да използвате информацията, публикувана в този сайт, ние ви молим да се запознаете внимателно с Правилата за използване на сайта. Като посещавате сайта dev.helios.si и използвате информацията, съдържаща се тук, вие изразявате вашето съгласие с тези Правила, без никакви ограничения и уговорки.
 

Helios TBLUS General Terms and Conditions


Регистрираното в домейна име на сайта е dev.helios.si

Всички права са защитени. Правилата за използване на сайта се отнасят за главната страница и на всички останали страници на сайта dev.helios.si.

Цялата информация и материалите (текстови и графични), публикувани на електронния адрес dev.helios.si, са защитени от закона за защита на авторските права и друга интелектуална собственост на «HELIOS Domžale» АД и фирмите от неговата група, информация за които е дадена в сайта dev.helios.si.

Допуска се използването на информация, публикувана в сайта dev.helios.si за лични нужди и нетърговски цели. Всяко използване на съдържанието на сайта dev.helios.si за търговски цели е забранено.

Ограничение на ползването на информация и материали


Всякаква информация (текстова или графична), публикувана в сайта dev.helios.si може да бъде използвана само за нетърговски цели и при условие, че се спазват всички изисквания на действащото законодателство за авторските права и друга интелектуална собственост, както и тези Правила. Посетителите на сайта нямат право да използват информацията и графичните материали, публикувани в сайта, за търговски цели, включително нямат право да възпроизвеждат, променят, изпращат или публикуват информация, изцяло или частично, без предварителното писмено съгласие на «HELIOS Domžale» АД. Копирането на информация, както и цитирането на сведения и съобщения се допуска само при използването на логото HELIOS в съответствие с правилата за използване на общия графичен имидж – всички права са запазени.

При прехода чрез хипертекстови линк, даден в сайта dev.helios.si, към други интернет сайтове, потребителят напуска този сайт. «ХЕЛИОС Domžale» АД не носи отговорност за точността, пълнотата и достоверността на информацията, представляваща информационните ресурси на външни организации, и не е отговорен за използването на Интернет сайтовете на тези организации.

«ХЕЛИОС Domžale» АД си запазва правото да променя условията на тези Правила по всяко време, така че потребителите са насърчавани периодично да посещават тази страница, за да получат информация за възможните промени. Използването на сайта от посетителите след промяната на тези Правила автоматично означава, че посетителите са запознати с актуализираните Правила и ги приемат.

Използването на сайта dev.helios.si, което противоречи на условията на тези Правила е забранено. За неспазване на тези Правила, потребителите носят пълната материална и административна отговорност.

Ограничение на отговорността

Цялата информация, съдържаща се на сайта dev.helios.si , има изключително само информативен характер. «ХЕЛИОС Domžale» АД полага всички необходими усилия, за да се гарантира коректността на цялата информация, публикувана на сайта dev.helios.si , но не гарантира абсолютна точност, пълнотата или достоверност на информацията, съдържаща се на сайта, и не носи никаква отговорност за нея. Вие използвате сайта на ваша собствена отговорност. «ХЕЛИОС Domžale" АД, както и всички други юридически и физически лица, участващи в проектирането, разработването и поддръжката на сайта dev.helios.si, не носят отговорност за никакви загуби, възникнали в резултат на опитите за достъп до информацията, ползване или невъзможност за ползване на материалите, предоставени в сайта, включително за загуби, причинени от неправилна или неточна информация.

«ХЕЛИОС Domžale» АД не носи отговорност за неблагоприятните последици, както и за вреди, причинени от ограничаване на достъпа или от посещение на сайта dev.helios.si и използване на публикуваната в сайта информация, включително, но не само, всякакви загуби, причинени от вируси, причиняващи щети на вашата компютърна техника, мобилен телефон или друго средство за достъп до сайта dev.helios.si.

«ХЕЛИОС Domžale» АД си запазва правото да преразглежда, изменя и допълва сайта dev.helios.si по всяко време и по всякакъв начин без да посочва причината и без предварително уведомяване, както и не поема никаква отговорност за последствията, получени в резултат на тези промени.

Безопасност на личните данни

Посещаването на сайта dev.helios.si е анонимно. «ХЕЛИОС Domžale» АД не събира информация за отделните потребители на сайта. За да посетите някои раздели на нашия сайт с цел кореспонденция, регистрация в сайта, пазаруване или сътрудничество в сферата на научните изследвания, ние можем да поискаме да ни дадете на доброволни начала вашите лични данни като например име и имейл адрес. «ХЕЛИОС Domžale» АД се задължава да съхранява и обработва лична информация за потребителите на сайта като спазва изискванията на действащото законодателство.