Mobihel > Greške pri lakiranju
 • Povečaj razmik med vrsticami
 • Povećaj veličinu slova
 • Smanji veličinu slova
 • Ispiši

Uzroci i spriječavanje grešaka pri lakiranju


Prilikom svakodnevnog rada sa premazima u trenucima se pojavljuju i greške, koje nisu uvijek posljedica slabe kvalitete premaza, nego se više puta dešavaju zbog nepoznavanja materijala, njihove ispravne uporabe, uvjeta i tehnike nanošenja. Vrlo je važno da takve greške znamo analizirati, odnosno što je najvažnije spriječiti ih. Tako ćemo, kako Vi korisnici, tako i mi kao proizvođači izbjeći nepotrebne troškove, nezadovoljstva i slabu reklamu. Pred Vama je priručnik koji će Vam u tome pomoći. Pokušali smo što bolje zorno pokazati najveće greške pri lakiranju, koje susrećemo u praksi, definirati uzroke i prije svega dali uputstva za njihovo spriječavanje.

KITANJE
LAKIRANJE PREDLAKOVA
LAKIRANJE 1K I 2K POKRIVNIH AUTOLAKOVA
DVOSLOJNO I TROSLOJNO LAKIRANJE

Uzroci i sprječavanje grešaka pri kitanju

Sušenje

 

Uzroci:
 • dodano premalo utvrđivača
 • visoka relativna vlažnost zraka koja osim slabijeg sušenja može izazvati i punjenje brusnog papira
 • usahnuće materijala
   

Popravak nastalog defekta:

 • izbrusiti do lima i kitanje ponoviti po uputama
Mrlje u pokrivnom premazu
Uzroci:
 • previše utvrđivača u PE kitu
 • utvrđivač preslabo umiješan u PE kit
   

Sprječavanje:

 • provjeriti dodatak utvrđivača
 • dobro promiješati
   

Popravak nastalog defekta:

 • izbrusiti do lima i kitanje ponoviti po uputama
Rupice

 

Uzroci:
 • nepravilno kitanje (prisustvo zraka ili debeli slojevi)
 • podloga nije dovoljno osušena
 • pretanak sloj predlaka
   

Sprječavanje:

 • lopaticom više puta prijeći preko istog mjesta da se istisne zrak
 • za postizanje debljeg sloja kita treba nanijeti više tanjih slojeva
 • dobro osušiti podmaterijale
 • pore dobro izbrusiti ili zakitati
 • PE kit izolirati uvijek prije nanošenja pokrivnog premaza
   

Popravak nastalog defekta:

 • izbrusiti do lima i kitanje ponoviti po uputama
Tragovi brušenja
Uzroci:
 • brušenje kita pogrešnim (pregrubim) brusnim papirom
 • brušenje starog laka pogrešnim (pregrubim) brusnim papirom
   

Sprječavanje:

 • upotreba brusnog papira propisane granulacije
 • grube ogrebotine izbrusiti finim brusnim papirom


Popravak nastalog defekta:

 • kit izbrusiti do površine lima i kitanje ponoviti
Povratak na vrh stranice 

Uzroci i sprječavanje grešaka pri lakiranju predlakova

Stvaranje mjehurića

 

Uzroci:
 • prekratko vrijeme otparavanja među slojevima
 • predebeli slojevi nanesenog predlaka
 • ostaci vode od brušenja u kutovima, na rubovima, pregibima i pod ukrasnim letvicama
 • previsoka tvrdoća vode za brušenje
 • onečišćen komprimirani zrak
 • previsoka relativna vlažnost zraka (nad 80% kod 2K materijala)
 • nastajanje kondenzacije zbog temperaturnih promjena
   

Sprječavanje:

 • minimalno otparavanje među slojevima 10 min./20 ºC
 • kod jednokratnog nanošenja max. 80 μm za HS predlak i max. 40 μm za MS predlak
 • po mogućnosti uvijek demontirati sastavne dijelove
 • temeljito ispuhati
 • ne dopustiti da se ostaci vode od brušenja osuše, obrisati ih dok su mokri
 • komprimirani zrak mora biti suh i čist
 • izbjegavati nastajanje kondenzacije, osigurati stalnu
  temperaturu i vlagu
   

Popravak nastalog defekta:

 • izbrusiti do lima i lakiranje predlaka ponoviti po uputama
Tragovi brušenja u pokrivnom premazu
 

 

Uzroci:
 • brušenje predlaka pogrešnim (pregrubim) brusnim papirom
 • brušenje starog naliča pogrešnim (pregrubim) brusnim papirom
 • nedovoljna izolacija kita prije nanošenja pokrivnog emajla
 • preniska viskoznost pokrivnog emajla
   

Sprječavanje:

 • upotrijebiti brusni papir propisane granulacije
 • grube ogrebotine prebrusiti finim brusnim papirom
 • kitana mjesta dobro izolirati predlakom
 • pridržavati se propisane viskoznosti pokrivnih emajla
   

Popravak nastalog defekta:

 • izbrusiti do lima i lakiranje predlaka ponoviti po uputama
Slabo prianjanje na podlogu
  Uzroci:
 • slabo pripremljena podloga, tragovi masnoće, otisaka prstiju, prašine
 • uporaba materijala koji nisu primjereni za određene vrste limova
 • razrjeđivanje materijala neodgovarajućim (neoriginalnim) razrjeđivačem
   

Sprječavanje:

 • površinu prije lakiranja dobro očistiti
 • uvijek provjeriti koji se materijal može nanositi na određenu vrstu lima
 • uporaba propisanih razrjeđivača
   

Popravak nastalog defekta:

 • izbrusiti do lima i lakiranje predlaka ponoviti po uputama
 • paziti na pravilan izbor 2K predlaka u odnosu na podlogu
Natapanje podloge
  Uzroci:
 • neosušeno, nestvrdnuto staro lakiranje
 • prevelike debljine nanesenog sloja starog lakiranja
   

Sprječavanje:

 • pridržavati se propisanih vremena sušenja
 • kod sintetičkih (1K) premaza pridržavati se vremena sušenja koje je potrebno za prelakiranje
 • izolacija problematičnih podloga
 • pridržavati se propisane debljine nanesenog sloja premaza
   

Popravak nastalog defekta:

 • izbrusiti do lima i lakiranje predlaka ponoviti po uputama
Povratak na vrh stranice 

Uzroci i sprječavanje grešaka pri lakiranju 1K i 2K pokrivnih autolakova

Slabo razlijevanje
  Uzroci:
 • neprimjerena (previsoka) viskoznost
 • neprimjerena tehnika aplikacije
 • neprimjerena radna temperatura
 • upotreba neodgovarajućeg razrjeđivača
 • neprimjeren lakirerski pištolj (mlaznica), pritisak
   

Sprječavanje:

 • pridržavati se tehničkih uputa za uporabu – viskoznost i temperatura
 • upotreba propisanog lakirerskog pištolja (mlaznice)
 • upotreba propisanog razrjeđivača
   

Popravak nastalog defekta:

 • izbrusiti do predlaka i lakiranje pokrivnog premaza ponoviti po uputama
Curenje
  Uzroci:
 • neprimjerena (preniska) viskoznost, tehnika štrcanja, međuslojno vrijeme otparavanja i debljina nanesenih slojeva
 • neprimjerena viskoznost Baze
 • predebeli sloj Baze
 • neprimjeren lakirerski pištolj (mlaznica), pritisak
 • prehladan materijal, podloga ili preniska temperatura u prostoru
 • upotreba neodgovarajućeg utvrđivača ili razrjeđivača
   

Sprječavanje:

 • pridržavati se tehničkih uputa za uporabu
 • upotreba odgovarajućeg lakirerskog pištolja
 • ugrijati objekt i materijal na sobnu temperaturu +20˚C
 • upotreba propisanog utvrđivača i razrjeđivača
   

Popravak nastalog defekta:

 • izbrusiti do predlaka i lakiranje Baze ponoviti po uputama
 • Ako je trag od curenja boje velik prvo ga izbrusimo brusnim papirom granulacije 600, potom granulacije 1200 i na kraju 2000. Ako trag od curenja boje nije velik izbrusimo ga brusnim papirom granulacije 1200 i potom 2000. U oba slučaja moramo površinu na kraju još polirati.
Krateri
  Uzroci:
 • ostaci voska, masnoće, silikona
 • komprimirani zrak zagađen ostacima kondenzacije ili ulja
 • upotreba silikonskih polirnih sredsteva ili sprejeva
 • nedovoljno očišćena površina prije lakiranja
   

Sprječavanje:

 • prije početka lakiranja temeljito očistiti MOBIHEL Antisilikonskim čistilom low VOC
 • redovno održavanje filtera za izlučivanje ulja i vode
   

Popravak nastalog defekta:

 • izbrusiti do predlaka i lakiranje pokrivnog premaza ponoviti po uputama
Zakuhavanje
  Uzroci:
 • nedovoljno osušen predlak
 • zatvaranje otapala i zraka predebelim slojevima premaza
 • kod nanošenja pojedinih slojeva nije bilo otparavanja
 • upotreba neodgovarajućeg utvrđivača ili razrjeđivača
 • prekinuto sušenje (nepridržavanje vremena sušenja)
   

Sprječevanje:

 • nanijeti propisanu debljinu premaza
 • međusoljni interval treba biti 10–15 min./20˚C
 • redovito provjeravati rad i temperaturu sušila
 • pridržavati se propisanih vremena otparavanja između nanošenja pojedinih slojeva i konačnog otparavanja
 • upotreba propisanog utvrđivača i razrjeđivača
   

Popravak nastalog defekta:

 • izbrusiti do lima i ponoviti lakiranje predlaka i pokrivnog premaza po uputama
Matiranje (pad sjaja)
  Uzroci:
 • prevelike debljine nanesenih slojeva - prevelika relativna vlažnost
 • natapanje podloge
 • greške u utvrđivaču – utvrđivač reagirao na vlažnost zraka
 • vlaga u komprimiranom zraku
 • upotreba neodgovarajućeg razrjeđivača
 • neprimjeren dovod zraka
 • prekinuto sušenje
 • u 1K sintetički emajl (MOBIHEL Autolak MIX) nije dodan MOBIHEL Sikativ

Sprječavanje:

 • pridržavati se tehničkih uputa za aplikaciju materijala
 • ambalažu s utvrđivačem nakon uporabe dobro zatvoriti
 • osigurati dovoljan dovod svježeg zraka (pri sušenju)
 • ne prekidati ubrzano sušenje
 • pridržavati se propisanih vremena sušenja
 • upotreba propisanog utvrđivača i razrjeđivača
 • kod miješanja MOBIHEL Autolaka–MIX po recepturi na kraju OBAVEZNO dodati MOBIHEL Sikativ
 • kod 1K sintetičkih emajla (MOBIHEL Autolak) paziti na vremena prelakiranja da ne dođe do natapanja podloge
   

Popravak nastalog defekta:

 • izbrusiti do predlaka i ponoviti lakiranje pokrivnog premaza po uputama
 • provjeriti kakvoću utvrđivača – mora biti bistar, bezbojan, lijepo tekuć, bez ikakvih plivajučih djelića.
Pješčana površina
  Uzroci:
 • izocijanatni utvrđivač za 2K materijale reagirao je na vlažnost zraka
   

Sprječavanje:

 • otvorenu ambalažu izocijanatnog utvrđivača dobro zatvoriti ili utvrđivač što prije upotrijebiti
 • prije ponovne upotrebe utvrđivača iz već otvorene ambalaže vizualno ga provjeriti: utvrđivač treba biti bistar, bezbojan, lijepo tekuć, bez ikakvih plivajučih djelića
   

Popravak nastalog defekta:

 • izbrusiti do predlaka i ponoviti lakiranje pokrivnog premaza po uputama
Nekompatibilnost materijala
  Uzroci:
 • miješanje emajla izrađenih na bazi različtih veziva (smola) koja međusobno nisu, ili su samo djelomično, kompatibilna.
  Primjer: MOBIHEL Autolak i MOBIHEL 2K akrilni autolak (stupanj defekta ovisi o omjeru različitih materijala)
   

Sprječavanje:

 • pridržavati se uputa za uporabu proizvoda
 • miješati samo emajle za miješanje iz serije MIX-ova iste kvalitetne
   

Popravak nastalog defekta:

 • izbrusiti do predlaka i ponoviti lakiranje pokrivnog premaza po uputama
Povratak na vrh stranice 

Uzroci i sprječavanje grešaka pri dvoslojnom i troslojnom lakiranju

Stvaranje oblaka
 

 

Uzroci:
 • neodgovarajuća tehnika aplikacije (mlaznica, pritisak)
 • prekratko vrijeme otparavanja
 • nedovoljno promiješana baza prije uporabe
 • upotreba neodgovarajućeg razrjeđivača
 • površina koju lakiramo nema odgovarajuću temperaturu (prehladna, pretopla)
   

Sprječavanje:

 • upotreba propisane tehnike aplikacije
 • bazu prije uporabe dobro promiješati
 • upotreba propisanog razrjeđivača
 • osigurati odgovarajuću temperaturu prostora i površine za lakiranje (18-20 ˚C)
   

Popravak nastalog defekta:

 • izbrusiti do predlaka i ponoviti lakiranje Baze po uputama

 

Razlikovanje nijansi boja
Uzroci:
 • nepridržavanje propisanih uvjeta za aplikaciju (mlaznica, pritisak, udaljenost pištolja)
 • nepravilna tehnika štrcanja: premokro, presuho, nepokrivno
 • površina oštećena utjecajem vremena ili upotrebom neodgovarajućih sredstava za čišćenje
 • odstupanje kod serijskog lakiranja
 • Baza prije uporabe slabo promiješana
   

Sprječavanje:

 • pridržavanje propisanih uvjeta aplikacije
 • štrcanje »na prijelaz«
 • toniranje kod djelomičnog lakiranja
 • Bazu prije uporabe dobro promiješati
   

Popravak nastalog defekta:

 • izbrusiti do predlaka i ponoviti lakiranje Baze po uputama
Krateri
Uzroci:
 • ostaci voska, masnoće, silikona
 • komprimirani zrak zagađen ostacima kondenzacije ili ulja
 • upotreba silikonskih polirnih sredsteva ili sprejeva
 • nedovoljno očišćena površina prije lakiranja
   

Sprječavanje:

 • prije početka lakiranja površinu temeljito očistiti MOBIHEL Antisilikonskim čistilom low VOC- redovno održavanje filtera za izlučivanje ulja i vode
   

Popravak nastalog defekta:

 • izbrusiti do predlaka i lakiranje pokrivnog premaza ponoviti po uputama
Curenje
 Uzroci:
 • neprimjerena viskoznost Baze
 • predebeli sloj Baze
 • neprimjeren lakirerski pištolj (mlaznica), pritisak
 • prehladan materijal, podloga ili preniska temperatura u prostoru
 • upotreba neodgovarajućeg razrjeđivača
   

Sprječavanje:

 • pridržavati se tehničkih uputa za uporabu
 • upotreba odgovarajućeg lakirerskog pištolja
 • ugrijati objekt i materijal na sobnu temperaturu +20˚C
 • upotreba propisanog razrjeđivača
   

Popravak nastalog defekta:

 • izbrusiti do predlaka i ponoviti lakiranje Baze po uputama
Matiranje (pad sjaja)
Uzroci:
 • prevelike debljine nanesenih slojeva MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbojnog laka (više od 2 nanošenja)
 • prevelika relativna vlažnost
 • natapanje podloge
 • greške u utvrđivaču – utvrđivač reagirao na vlažnost zraka
 • vlaga u komprimiranom zraku
   

Sprječavanje:

 • pridržavati se tehničkih uputa za aplikaciju materijala
 • ambalažu s utvrđivačem nakon uporabe dobro zatvoriti
 • osigurati dovoljan dovod svježeg zraka (pri sušenju)
 • ne prekidati ubrzano sušenje
 • pridržavati se propisanih vremena sušenja
 • upotreba propisanog utvrđivača i razrjeđivača
   

Popravak nastalog defekta:

 • izbrusiti do predlaka i ponoviti lakiranje MOBIHEL 2K HS ili MS 2:1 bezbojnog laka po uputama
 • provjeriti kakvoću utvrđivača – mora biti bistar, bezbojan, lijepo tekuć, bez ikakvih plivajučih djelića.
Povratak na vrh stranice