Mobihel > Právnické informace
  • Zvětšit mezery mezi řádky
  • Zvětšit písmo
  • Zmenšit písmo
  • Tisk

PRÁVNÍ INFORMACE


Na internetových stránkách představujeme všeobecné informace o společnosti HELIOS Domžale, d. d., a s ní spojených společností, o jejím hospodaření a výrobcích.

Prosíme Vás o pečlivé prostudování této informace, vztahující se na každého, který otevře tuto internetovou stránku. Použitím internetové stránky dev.helios.si uživatel potvrzuje, že níže uvedené podmínky přijal a že s nimi souhlasí.
 

Helios TBLUS General Terms and Conditions

Právní informace internetového místa dev.helios.si

Veškerá práva jsou vyhrazena. Informace se vztahuje na počáteční stranu a na všechny podstránky internetového místa dev.helios.si. Veškeré informace a podklady (textové i obrázkové) na elektronické adrese dev.helios.si jsou v zákonem dovoleném rámci předmětem autorské ochrany nebo jiné formy ochrany intelektuálního vlastnictví společnosti HELIOS Domžale, d. d., a s ní spojených společností, jejichž údaje jsou uvedeny na dev.helios.si.

Uživatel může používat údaje na internetovém místě dev.helios.si výhradně pro své osobní, to znamená nekomerční použití. Každá jiná forma použití údajů internetového místa dev.helios.si pro komerční účely je zakázána.

Omezení použití informací a podkladů

Veškeré informace a podklady (textové i obrázkové), zveřejněné na internetové stránce dev.helios.si, se mohou reprodukovat pouze pro nekomerční účely, přičemž musí být dodržována veškerá uvedená upozornění o autorských nebo jiných právech. Informace a podklady, zveřejněné na těchto internetových stránkách, se nesmí opisovat, rozmnožovat nebo nějakým jiným způsobem rozšiřovat pro komerční účely bez výslovného písemného povolení společnosti HELIOS Domžale, d. d.. Na každé reprodukci nebo vyhotovení obsahu těchto internetových stránek musí být použit znak HELIOSu, v souladu s pravidly celkové grafické podoby – veškerá práva vyhrazena.

Internetové místo dev.helios.si obsahuje také informace třetích osob a propojení s internetovými stránkami třetích osob, společnost HELIOS Domžale, d. d., však za jejich obsah nezodpovídá. Při návštěvě a použití propojených internetových míst je zodpovědnost společnosti HELIOS Domžale, d. d., ve všech případech vyloučena.

Tuto právní informaci může společnost HELIOS Domžale, d.d., kdykoliv změnit a pro uživatele je zavazující vždy změněná verze, proto Vám doporučujeme, pokud stránky používáte, jejich průběžné sledování na internetové stránce dev.helios.si. Používáním těchto stránek jste prokázali a potvrdili, že jste seznámeni s našimi podmínkami a že s nimi souhlasíte.

Používání internetové stránky dev.helios.si v rozporu s uvedenými pravidly je zakázáno. Uživatel, který používá internetové místo dev.helios.si způsobem, který je v rozporu s uvedenými pravidly, je plně materiálně i právně zodpovědný.

Omezení zodpovědnosti

Veškeré informace a podklady na dev.helios.si jsou informativního charakteru. Společnost HELIOS Domžale, d. d., se snaží o správnost, aktuálnost a úplnost údajů na internetové stránce dev.helios.si, ale za jejich přesnost a ucelenost nemůže ručit a nepřebírá žádnou zodpovědnost. Uživatelé používají zveřejněné údaje na vlastní zodpovědnost. Jak společnost HELIOS Domžale, d. d., tak jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která při vzniku a vypracování internetové stránky dev.helios.si spolupracovala, nebo ještě spolupracuje při nadstavbách, proto nezodpovídá za žádnou škodu, která by nastala důsledkem přístupu k informacím a důsledkem použití informací nebo za škodu vzniklou důsledkem toho, že informace na těchto internetových stránkách není možné použít nebo za jakékoliv chyby nebo nedostatky v jejich obsahu.

Společnost HELIOS Domžale d.d. také nemůže zodpovídat za poškození (včetně těch způsobených viry) vybavení počítače, mobilních telefonů nebo jakékoliv jiné aplikace umožňující přístup na internetové stránky dev.helios.si, z důvodu, že uživatel navštívil stránky nebo je jakýmkoliv způsobem použil. Společnost HELIOS Domžale, d. d., nezodpovídá za žádnou škodu jakéhokoliv druhu, která by mohla nastat důsledkem použití internetových stránek nebo důsledkem toho, že internetové stránky dev.helios.si není možné použít.

Společnost HELIOS Domžale, d. d., si vyhrazuje právo na provedení změny obsahu internetové stránky dev.helios.si kdykoliv, jakýmkoli způsobem a nehledě na důvod bez předchozího vyrozumění a nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoliv následky těchto změn.

Ochrana osobních údajů

Při vyhledávání na internetových stránkách dev.helios.si, jste anonymní. Osobní údaje nezaznamenáváme. U některých oken na našich internetových stránkách se může stát, že nám – z důvodu korespondence, registrace na stránkách, nákupu nebo spolupráce v internetových průzkumech – dobrovolně svěříte své osobní údaje, jako např. jméno, elektronickou adresu. Společnost HELIOS Domžale, d. d., ručí, že bude osobní údaje uchovávat jako důvěrné, v souladu s ustanoveními platné legislativy.